Godināti talantīgākie Rēzeknes novada skolēni

Maija vidū, tuvojoties mācību gada noslēgumam, jau vairākus gadus Rēzeknes novada pašvaldība kopā pulcē skolēnus, kuri sasnieguši izcilus rezultātus valsts olimpiādēs, sporta sacensībās un citos augsta līmeņa konkursos. Pasākumā pateicību par ieguldīto darbu un naudas balvu saņēma ne vien skolēni, bet arī pedagogi, kuri ārpus mācību stundām veltījuši savu laiku un ieguldījuši daudz individuālā darba, lai sagatavotu skolēnus veiksmīgiem startiem olimpiādēs un konkursos. Tāpat paldies tika teikts arī „olimpiešu” vecākiem, kuru atbalsts bērnu talantu attīstīšanā un atbalstā ir nenovērtējams. Foto: Madara Bērtiņa