Jaunais mācību gads Tiskādu vidusskolā nesis pozitīvas pārmaiņas