Jaunstrūžānu pamatskolai – 50 . 2012.20.10.

Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur?” Šoreiz bija zināma gan satikšanās vieta, gan laiks, gan iemesls. 20.oktobrī uz Jaunstrūžānu pamatskolas pastāvēšanas un darbības 50 gadu jubilejas pasākumu pulcējas skolas absolventi, bijušie un tagadējie skolotāji un darbinieki, kā arī skolēni. Satikšanās un atkalredzēšanās prieka asaras mirdzēja gandrīz visu absolventu un bijušo skolotāju acīs, jo šajā mirklī viņi nebija gadiem netikušies svešinieki, bet gan savējie, kurus vieno īpaša aura – savas pirmās skolas gars, kas nepazūd sirdīs, lai arī cik gari gadi būtu aizritējuši. Foto: Elita Kupruka