Labo darbu diena Dricānos 2013.13.09.

Vai esat dzirdējuši gudru atziņu – ja gadās defekts, tas ir jāpārvērš par efektu? Tieši tā rīkojas Dricānu vidusskolā. Kad uzzinājām, ka sakarā ar plānotiem remontdarbiem 24.septembrī tiks pārtraukta elektrības piegāde skolai (līdz ar to mācību procesa norise būs neiespējama), ātri radās ideja organizēt Labo darbu dienu. Skolēni un pedagogi devās palīgā pagasta iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī uzkopa pagasta teritorijas kultūrvēsturiskos objektus. Kāda klase rāva galda bietes, kāda – stādīja ābelītes, kāda – iekārtoja atpūtas vietu Krācītes krastā, kāda – sakopa represēto piemiņas vietu, Boļeslava Brežgo pieminekļa apkārtni, baznīcas dārzu, daži grieza salātus vientuļai pensionārei, kā arī tika paveikti daudzi citi darbi. Paveikts ir daudz. Gandarījums arī milzīgs. Pārrunājot piedzīvoto ar skolasbiedriem, secinājums ir viens – Labo darbu dienai noteikti jākļūst par tradīciju! Imalda Kazuševa, Dricānu vidusskolas ekoreportiere