„Mazie gudrinieki” pulcējas Rēzeknes novada pašvaldībā 2013.15.03.

Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu konkurss „Mazais Gudrinieks” pulcināja kopā 18 komandas ar piecus līdz sešus gadus veciem bērniem no 15 pirmsskolas izglītības iestādēm un trim skolām, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Jau rīta agrumā tālus un tuvus ceļus mērojušu bērnu un skolotāju čalas piepildīja Rēzeknes novada pašvaldības vestibilu. Bērnu acīs bija lasāms prieks un reizē arī neziņa, cik viegli vai grūti uzdevumi būs veicami, jo šāds konkurss tika rīkots pirmo reizi. Foto: Guntars Skudra