Noslēgušies globālās izglītības praktiskie semināri skolotājiem

2017. gada pavasara brīvdienās no 14. līdz 17. martam Rēzeknes novadā notika pēdējie no plānotajiem 3 praktiskajiem semināriem par globālo izglītību. Šajā reizē biedrību “Zaļā brīva” un “Humana People to People Latvia” pārstāvji dalījās savās zināšanās par klimatu pārmaiņām un migrāciju. Seminārs tika rīkots Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros.