Pasākums, veltīts Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 93. gadadienai

17. novembrī Rēzeknes novada pašvaldība Latvijas Republikas 93.gadskārtā rīkoja pasākumu, kura ietvaros suminās Rēzeknes novada iedzīvotājus, kuri godprātīgi pildot savu darbu un ieguldot savas prasmes, zināšanas un talantu, veicinājuši pagasta un visa novada attīstību. Pašvaldības Atzinības rakstu saņēma 40 cilvēki. Bez tam pasākuma ietvaros Latvijas valsts aizsardzības fonds „Lāčplēsis” trīs cilvēkiem pasniedza goda zīmes. Savukārt astoņi Rēzeknes novada izglītības darbinieki saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus. Foto autors: Eduards Medvedevs