Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītāju ikgadējā tikšanās 2012.28.08.

Lai pārrunātu iepriekšējā mācību gadā un vasarā paveikto, kā arī iepazītos ar šajā mācību gadā gaidāmajiem jaunumiem, jau tradicionāli augusta nogalē tiekas Rēzeknes novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadība. Šoreiz seminārs sākās ar jaunās novada himnas atskaņojumu, kas katrai skolai arī tika pasniegta kā dāvana, lai turpmāk svinīgi varētu ieskandināt visus izglītības iestādes pasākumus. Jāteic, ka šogad skolas saņems ne vien himnas ierakstus, bet arī novada karogus. Kā ierasts, seminārā laba vēlējumus jaunajā mācību gadā teica novada domes priekšsēdātājs Monvīds Švarcs, vietniece Elvīra Pizāne un izpilddirektors Jānis Troška. Velāk pedagogi tika iepazīstināti ar jaunākajām izmaiņām izglītības jomā, ka arī varēja uzdot sev interesējošos jautājumus novada vadībai. Foto: Dainis Škinčs