Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītāju konference 2013.