Rēzeknes novada jaunieši piedalās interaktīvā mācību programmā „Tu vari vairāk”

2013. gada maijā SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Rēzeknes nodaļa īstenoja interaktīvo mācību programmu jauniešiem „Tu vari vairāk” Valsts lauku tīkla pasākuma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros. Divdesmit četri jaunieši no Ciblas, Kārsavas, Viļānu un Rēzeknes novadiem izmantoja iespēju uzklausīt zinošus speciālistus uzņēmējdarbības jomā. Pasākums sākās ar informatīvo dienu 17. maijā, kad jaunieši tika iepazīstināti ar pasākuma plānoto norisi. Ar vērtīgu informāciju informatīvajā dienā dalījās VAS „Hipotēku un zemes banka” Rēzeknes filiāles vadītāja Vita Pučka, kura pastāstīja par jauniešu iespējām saņemt finansējumu no attiecīgās bankas, kā arī sniedza īsu pamācību par to, kā veikt pārrunas ar banku par savu biznesa ieceri tā, lai bankas darbinieks patiešām notic konkrētās idejas reālajai īstenošanai nākotnē.