Rēzeknes novada skolās jaunajam mācību gadam viss ir sagatavots, bet tas sākas ar bažām 2013.29.08.

28.augustā Rēzeknes novada pašvaldībā notika ikgadējā mācību iestāžu vadītāju konference, kuras laikā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji tika iepazīstināti ar 2013./2014. mācību gada aktualitātēm un izmaiņām likumdošanā. Konferences laikā tika skarts arī sāpīgais jautājums par pedagogu atalgojumu. Kā pastāstīja Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska, šogad pietrūkst valsts finansējuma 20,23 pedagogu likmēm. Naudu sešām likmēm izdevies atrast, samazinot skolu administrācijas izdevumus un koriģējot mācību plānus. Noņemot skolām vēl 14 likmes, tiktu nopietni apdraudēta izglītības kvalitāte. Šogad „glābšanas riņķi” sniegs pašvaldība, sedzot 14 likmju izmaksas, par kopējo summu 58 800 latu, tomēr ja turpmāk valstiski nekas nemainīsies, nākamo mācību gadu L.Žukovska redz drūmās krāsās: „Skolēnu skaits Rēzeknes novadā turpina samazināties – šogad prognozējam, ka Rēzeknes novada izglītības iestādēs (izņemot internātpamatskolas) mācīsies 2332 audzēkņi, kas ir par 121 mazāk nekā pērn un, diemžēl, nekas neliecina, ka nākamgad skolēnu skaits varētu pieaugt. Ja IZM nemainīs attieksmi pozitīvā virzienā pret pašvaldībām ar tādu skolu tīklu, kāds ir Rēzeknes novadā, tad mums jārēķinās ar vienu no diviem risinājumiem: ļoti lielu novada budžeta līdzekļu novirzīšanu pedagogu darba samaksai vai vairāku skolu slēgšanu.” Šogad izglītības iestāžu skaits Rēzeknes novadā paliek nemainīgs – 13 pamatskolas, septiņas vidusskolas, 19 pirmsskolas izglītības iestādes un trīs internātpamatskolas. Rēzeknes novadā tiks īstenotas 32 dažāda veida izglītības programmas, ieskaitot profesionālās, profesionāli orientētās, speciālās un pirmsskolas izglītības programmas. Septembra sākumā, kad valstī būs noteikts finansējuma apjoms, novada Izglītības pārvalde varēs apstiprināt arī interešu izglītības programmu skaitu.