Silmalas pirmskolas izglītības iestādes bērni gatavo Ziemassvētku apsveikumus