Skolotāju diena 2011.gadā.

Šogad Skolotāju dienas svinības Rēzeknes novada izglītības iestāžu pedagogiem Izglītības pārvalde rīkoja 30.septembrī Feimaņu pagasta kultūras namā. Pasākuma laikā daudzi skolotāji tika apbalvoti ar Atzinības rakstiem. “Tie ir cilvēki, kuri dara vairāk nekā viņiem par to maksā, un nenoliedzami mūsu novadā šādu pedagogu ir ļoti daudz,” saka Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska. Viņa izsaka prieku, ka skolotāji aizvien aktīvāk piedalās Skolotāju dienas pasākumā. „Tas nozīmē, ka viņi dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi un tādu aktīvu dzīves pozīciju mācīs arī saviem audzēkņiem!” teic L.Žukovska