Skolotāju diena 2012

Ar Rikavas folkloras ansambļa skanīgajām dziesmām un Rēzeknes Tautas teātra izrādi “Piļsātā nikod napalīk tymss” šogad Rikavas kultūras namā aizritējis Skolotāju dienas pasākums. Jau tradicionāli profesionālajos svētkos tika godināti arī novada labākie pedagogi -10 skolotāji saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus un 40 skolotāji saņēma Rēzeknes novada pašvaldības Pateicības rakstus. Foto: Eduards Medvedevs