Skolotāju diena Rēzeknes novadā 2015.

9. oktobra pēcpusdienā Nautrēnu kultūras un sporta hallē pulcējās Rēzeknes novada skolu pedagogi, lai svinētu savas profesijas svētkus – Skolotāju dienu.