Sveicam valsts un reģiona laureātus 2013.

3.maijā, dienu pirms Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas parakstīšanas gadadienas, Rēzeknes novada pašvaldībā tika godināti valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureāti, kā arī viņu skolotāji.2012./2013.mācību gadā uz valsts un reģiona olimpiāžu posmiem tika uzaicināti deviņi Nautrēnu vidusskolas, pieci Dricānu vidusskolas, trīs Kaunatas vidusskolas, divi Maltas 1.vidusskolas audzēkņi un pa vienam Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas un Gaigalavas pamatskolas skolēni. No 21 dalībnieka valsts un reģiona olimpiādēs ar augstiem panākumiem mājup atgriezās seši skolēni