Baltā galdauta svētki Trasuna muzejā "Kolnasāta" 2018. gada 4. maijā

Baltā galdauta svētki Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas gadadienā Rēzeknes novada Sakstagala pagastā Franča Trasuna muzejā "Kolnasāta". Jēgpilni un piepildīti - ar dziesmām un sarunām ar interesantiem ļaudīm. Muzeja pagalmā notika tradicionālais amatnieku un mājražotāju tirdziņš "Lobs lobam". Savukārt jau otro gadu ir iedibinājusies tradīcija maija sākumā rīkot Franča Trasuna fabulu svētkus "Ka kūpeibā ir spāks", attīstot šo Trasuna domu - par cilvēcisko kopību, par saprašanos un ceļu, par iedvesmu. Šogad režisore Iveta Graudiņa piedāvāja iesaistīties sarunā, meklējot atbildi uz jautājumu – kādi ir radošu cilvēku iedvesmas avoti, kas ir mūsu dzīves skolotāji un mācības, kas virza uz priekšu, kuri ir tie balsti, kas neļauj apstāties ceļā uz mērķi. Foto: A. Rancāne