Bērzgales folkloras kopai 60

Saulainajā 21. oktobra sestdienā Bērzgales kultūras namā pulcējās tie, kam tuva un mīļa ir tautasdziesma – gan skatītāji un klausītāji, gan tautasdziesmu dziedātāji. Foto: Ilze Čudare