Dricānu vidusskolā skan skolas zvans (2017.1.09.)

Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā 1. septembra rītā skolas aktu zālē pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki, lai kopīgi svinēto šo īpašo Jauno gadu – Zinību dienu. Skolas zvanu savās mazajās rokās ieskandināja pirmklasniece Egita Putniņa, droši turēdamās uz pleca Jānim Gorodničijam – viņam šis 1. septembris jau ir divpadsmitais. Dricānu vidusskolas durvis šodien vēra 151 skolēns, no tiem 8 pirmklasnieki un 23 izlaiduma klases audzēkņi. Foto: Anna Rancāne