Gaigalavas kultūras namā notika Rēzeknes deju apriņķa koncertskate “Jautrais sadancis”

Sadancī 12. janvārī piedalījās 21 kolektīvs no Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas un Viļānu novada: Gaigalavas pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” (vad.Maira Gribuste), Nautrēnu pagasta jauniešu deju kolektīvs „Troks voi” (vad.Ingūna Ludborža), Strūžānu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Dzieti” (vad.Vanda Ķebe), Nagļu pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Pipareņš” (vad.Laura Ābola), Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” (vad.Guntis Tjarvja), Rēzeknes tehnikuma jauniešu deju kolektīvs „Oira” (vad.Gunta Sidorova), Viļānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Austra” (vad.Lūcija Kukaine), Kaunatas pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Rasa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kaunata” (vad.Alla Silova), Čornajas pagasta Ratnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Juris” (vad.Gunta Sidorova), Maltas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rutuļi” (vad.Ruta Mika), Vērēmu pagasta tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kūzuls” (vad.Vineta Āboliņa), Dricānu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Jumalēni” un vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumalo” (vad.Silvija Bokta), Lendžu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Ūdzeņa” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ūdzeņa” (vad.Marika Vaičule), Rēzeknes pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” vidējās paaudzes deju kopa “Vadži” (vad. Inga Peļņa) un vidējās paaudzes deju kopa „Dziga” (vad.Ilmārs Dreļs), Rēzeknes pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas jauniešu deju kopa “Dziga” (vad.Inga Žirgule), Lūznavas pagasta senioru deju kolektīvs “Lūznava” (vad.Iveta Alika), Viļānu kultūras nama senioru deju kolektīvs “Kūmys”, (vad.Ilmārs Dreļs). Foto: Laura Sarnoviča