Literāri muzikāls uzvedums "Atlaižu" Lūznavas muižā

30. aprīlī Lūznavas muižā izskanēja literāri muzikāls uzvedums “Atlaižu”, kas vēstīja par Latgali caur sievietes stāstu. Uzvedums ir viena no Latvijas simtgades notikumu ceļa pieturvietām, un tajā apvienojušās vairākas spilgtas sievietes, kuras pašas, lai arī kurp veduši viņu ceļi šobrīd, ar Latgali ir “uz Tu” – literāte un žurnāliste Anna Rancāne, aktrise Vizma Kvēpa, etnomūziķe Kristīne Kārkle un režisore Māra Zaļaiskalns. Foto: Madara Bērtiņa