Pēterdiena Jaungailumos

2019. gada Pēterdienas rīts bija vējains, pat pavēss, bet gana skaists, lai Ilzeskalna pagasta „Podniekos” pulcētos viesi no tuvākas un tālākas apkārtnes. Foto: Ritvars Gailums, Anna Gailuma