Pīterdīna Rogovkā 2019

29. jūnijā Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu apvienība kopīgi svinēja Pēterdienu ar dažādām aktivitātēm un pasākumiem. Foto: Dina Sjomkāne