Rēzeknes novada Atzinības rakstu saņēmēji 2017.

Foto: Eduards Medvedevs un no personiskā arhīva