Rēzeknes novada diena 2017 - mazuļu rāpošanas sacensības

Sporta kluba "Magnen" rīkotās mazuļu rāpošanas sacensības izraisīja vislielāko skatītāju interesi un atsaucību. Sacensībās piedalījās gandrīz 3 desmiti mazo dalībnieku. Foto: Raimonds Kaļva