Rēzeknes novada diena 2017 - pagastu sēta un tirdziņš

Viskrāšņākais pasākums novada dienā bija pagastu sēta, kurā šogad piedalījās visi 25 Rēzeknes novada pagasti. Katrs rādīja savu talantu, izdomu, atraktivitāti. Savukārt mājražotāju tirdziņā varēja iegādāties kaut ko gan vēderam, gan skaistumam. Foto: Anna Rancāne, Madara Bērtiņa, Raimonds Kaļva