Rēzeknes novada diena 2018. Koncerts "Sovā saimē, sovā nūvodā"

Rēzeknes novada dienā 2018 koncertā "Sovā saimē, sovā nūvodā" tradicionāli tika godinātas novada izcilākās ģimenes. Nominācijā Aktīvākā ģimene Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška balvu pasniedza Sutinu ģimenei no Kaunatas, Izpalīdzīgāko ģimeni no Gaigalavas- Ozolu ģimeni, sveica Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, bet nominācijā “Dzimtas mantojums” balvu saņēma Kovalenoku dzimta no Silmalas, kuru sveica Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīds Švarcs. Foto: Raimonds Kaļva