Rēzeknes novada diena 2018

21. jūlijā Rēzeknes novada Ančupānu ielejā (kartodromā) krāšņi un svinīgi tika aizsākta novada dienu svinēšana. Foto: Raimonds Kaļva