Rēzeknes novada talantīgo pirmsskolas bērnu sniegums pasākumos “Mazo talantu saiets”2018.