Rēzeknes un Viļānu novadu Dziesmu un deju diena

30. maijā ar lustīgām dejām un daudzbalsīgām dziesmām tika pieskandināta Lakstīgalu saliņa Viļānu novadā, kur norisinājās Rēzeknes novada un Viļānu novada Dziesmu un deju diena. Uz dziesmotajiem svētkiem pulcējās vairāk nekā 700 skolēni no Rēzeknes un Viļānu novadiem. Foto: Madara Ļaksa