Rēzeknis nūvods Latgolas Symtgadis kongresa gojīnā

Foto: Madara Bērtiņa