Franča Trasuna 155 gadu jubilejas svinības

Publicēts 16.10.2019

Kā skaisti uzrakstīts literārs darbs mums palikusi Franča Trasuna (1864-1926) biogrāfija! Ar glītā rokrakstā lasāmām atkāpēm, kas vēsta ne vien par paša dzīvi, bet Latgales un Latvijas vēstures lappušu līkločiem. Ieceres, kas pārvērtās par reāliem darbiem, aicinājums, kas mudināja iet un darīt, raksturs un spēks, kas nelocījās līdzi kāpu priedēm un aukās palika uzticīgs pats sev.

16. oktobrī (pēc vecā stila – 4. oktobrī) aprit 155 gadi, kopš Staņislava un Ievas Trasunu ģimenē pasauli ieraudzīja Francis Trasuns. Atzīmējot šo gadskārtu, ielūkoties un pieminēt garīdznieka, politiķa, literāta, kultūras un sabiedriskā darbinieka mūža darbus, aizvadītajā nedēļas nogalē aicināja F. Trasuna muzejs “Kolnasāta”.

12. oktobra rīts sākās ar dievkalpojumu Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē un atceres brīdi Miera ielas kapos, kur zemes klēpī guldīts Trasuns. Paldies par atsaucību V.E. Rēzeknes -Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim!

Bet pēcpusdienā Trasuna dzimtajās mājās Sakstagala pagastā, kur kopš 1992. gada iekārtots muzejs “Kolnasāta”, pulcējās tuvāki un tālāki viesi, pagasta iedzīvotāji, Rēzeknes novada pašvaldības un Kultūras nodaļas pārstāvji, Trasunu dzimta.

2017. gads tika aizvadīts Latgales kongresa zīmē. Trasuna vārds plaši izskanēja par nopelniem valstiskuma veidošanā. Tad šis – Trasuna 155. gadadienas atcerei veltītais svinīgais pasākums – tika iezīmēts viņa literārā mantojuma gaismā – fabulas, stāsti, dzeja, publikācijas presē, runas no Saeimas tribīnes un baznīcas kanceles, dramaturģijas darbi un pierakstītās atmiņas.

Dzeju var lasīt, to var deklamēt, bet to var arī ietērpt melodijā. Lai arī Trasuna dzejoļi šķiet nepakļāvīgi, tomēr pasākumā pirmatskaņojumu piedzīvoja J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas komponistes Solvitas Ivanovas radītā dziesma ar Trasuna dzejas vārdiem “Tu navaicoj manis, kaids asu”, ko izpildīja Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolas vokālais ansamblis “Purenītes” Aijas Cīrules-Leidumas vadībā. Savulaik arī Antonam Matvejānam ir izdevies ietērpt dažus Trasuna dzejoļus atpazīstamās melodijās. Pasākumā tās izskanēja folkloras kopas “Kolnasāta” sievu un vīru balsīs (vad. Madara Broliša).

Ja Trasuna politiskās runas piedzīvojušas apkopošanu un izdošanu atsevišķā grāmatā, tāpat arī fabulas – pat vairākkārtēju, tad šogad, pateicoties biedrības “Visu, Tev, Franci Trasun” iesniegtajam projektam un VKKF konkursā iegūtajam finansējumam, jubilejas gadam par godu zīmīgi izdotas 155 brošūras ar Trasuna dzeju un Marutas Latkovskas ievadvārdiem.

Mēs esam mūsu saknes – mūsu dzimta pirms un dzimta pēc. Amats liedza Francim Trasunam ģimenes bagātību, taču brāļu ģimenes bija gana kuplas, lai līdz pat mūsdienām dzimtas zari zaļotu. Trasuna dzimtas pārstāve Una Austruma pasākuma dalībniekiem stāstīja, kas pamudinājis ķerties klāt tik apjomīgajam darbam – dzimtas koka veidošanai, un ka tas ir organisms, kam nekad līdz gala nevarēs pielikt punktu, jo tas aug un attīstās – paaudzes turpinās. Vairāku gadu darbs vainagojies ar brīnišķīgu rezultātu – turpmāk visiem muzeja apmeklētājiem Trasunu dzimtas koks būs skatāms telpiskā formā (ne tikai noraudzīsies no vairāku desmit metru gara papīra vīstokļa, kas glabājas muzeja krājuma telpās). Par tapšanu paldies, pirmkārt, jau pašai Unai un viņas uzņēmībai, otrkārt, – RA Drukātavas komandai – Veltai un Mārim – par vizuālo risinājumu un izpildījumu, ka arī Sakstagala pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu!

Francis Trasuns atrada savu piepildījumu tajā, ko prata vislabāk un vislabāk prata to, kas bija viņa dzīves piepildījums. Bet kā tad ir mums ikvienam rast savu dzīves ceļu, savu piepildījumu; kam padomu prasīt, kuru ceļu iet? Par to pasākuma izskaņā izrādē “Divi brōli un divi Laimas” pēc Trasuna tāda paša nosaukuma stāsta motīviem (Ināras Grietiņas režijā) atklāja Sakstagala teātra draugu kopa.

Lai katram sava Laima, savs ceļš un aicinājums, kas, tāpat kā Trasuna ceļš un darbi, dzīvotu vēl ilgi pēc uzvarām! Lai neskaitāmās dzīves lappuses, kas, gadiem ejot tiks pāršķirtas, neapklāj aizmirstībai Franča Trasuna vārdu un viņa mūža darbus!

Un, kas zin, varbūt 12. oktobra rīta spēcīgās lietavas, kuru dēļ, iespējams, Miera ielas kapsētā pulcējās pavisam mazs Trasuna piemiņas godinātāju pulciņš, bija debesu svētība no paša Franča!

Sirsnīgs paldies pasākuma atbalstītājiem: “Pērtnieku gardumi”, SIA “Kraģītis”, SIA “Anēls”!

Ilona Akmentiņa,
F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” direktore
Foto: Anna Rancāne, Inta Deksne

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0