Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)

Publicēts 20.06.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/29
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 04.07.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Dokumentācija
Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0