Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)

Publicēts 06.04.2017

Iepirkuma identifikācijas nr.: RNP 2017/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.04.2017. līdz plkst. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Rēzeknes novada pašvaldība
Iepirkuma priekšmets: Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” remonts (kūts ēkas jumta atjaunošana)
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona: Jānis Volks, tel. 64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv

Nolikums
Būvprojekts
Būvdarbu apjomi
Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0