Gaigalavā aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku

Publicēts 24.04.2019

Gaigalavas pagastā aicina darbā jaunatnes lietu speciālistu uz nenoteiktu laiku. Galvenie amata pienākumi:

- veikt darbu ar jaunatni Gaigalavas pagastā saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;

- koordinēt pagasta, NVO (biedrību) un sabiedrības sadarbību jaunatnes politikas jomā,

- atbalstīt un veicināt pagasta bērnu un jauniešu iniciatīvas, spējas pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē, palielināt pašnoteikšanās iespējas, veicināt lietderīgu brīvā laika izmantošanu,

- īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, programmas un projektus jaunatnes politikas jomā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība un studijas;

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

- labas iemaņas darbā ar MS Office un interneta pārlūkprogrammām;

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;

- labas komunikācijas, plānošanas un organizēšanas prasmes;

- spēja strādāt komandā.

Nepilnais darba laiks (0,5 likmes, atalgojums EUR 246.00 bruto)

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 7. maijam. Pieteikuma vēstule, motivācijas vēstule ar redzējumu par Gaigalavas pagasta jaunatnes darbības attīstību, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Gaigalavas pagasta pārvalde” (Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4618) vai uz e-pastu info@gaigalava.lv, tālrunis uzziņām: 64644537.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0