Gaigalavas pamatskola – Mammadaba vēstniecība Ziemeļlatgalē

Publicēts 11.09.2015

Šogad Gaigalavas pamatskolā 1. septembris bija īpašs – skola tika akreditēta par Mammadaba vēstniecību Ziemeļlatgalē.

Ļoti svinīgs un saviļņojošs brīdis bija Mammadaba vēstniecības karoga uzvilkšana. Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektors Viktors Reblis nolasīja akreditācijas rakstu, tad kopā ar Gaigalavas pamatskolas direktori Ināru Ūsīti un Mammadaba projekta vadītāju skolā – dabaszinību skolotāju Viju Armušku, aplausiem skanot, uzvilka mastā zaļo Mammadaba karogu, un Gaigalavas pamatskola tika oficiāli pasludināta par Mammadaba vēstniecību Ziemeļlatgalē.

Gaigalavas skolas kolektīvu Zinību svētkos sveica Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska – vēlot radošu un interesantu jauno mācību gadu, dāvinot karti „Iedvesmas zeme Latvija” – rosinot audzēkņus mācību gada laikā veidot sava pagasta karti, izzināt un mīlēt – Latviju.

AS ”Latvijas valsts meži” vides izglītības programmā ”Izzini mežu” Mammadaba meistarklasē Gaigalavas pamatskolas Dabas draugu pulciņš skolotājas Vijas Armuškas rosināti iesaistījās 2010./2011. gadā, iegūstot zeļļu diplomu, nākošajā mācību gadā Meistaru diplomu, bet, kopš 2013./2014.mācību gada, programmā piedalās visi 1.-9. klašu skolēni – piecpadsmit klases ieguvušas meistarklases Meistaru diplomus, piecas klases ieguvušas zeļļu diplomus.

Mammadaba vēstniecības tituls skolām tiek piešķirts jau sesto gadu. To iegūst par labiem sasniegumiem AS „Latvijas valsts meži” īstenotās vides izglītības programmas Izzini mežu! aktivitātēs. Mācību gada garumā tika paveikts daudz: skolēni izgatavoja un izlika putnu būrīšus gan skolas parkā, gan tuvējā mežā; LVM darbinieku vadīti un atbalstīti, piedalījās meža stādīšanas akcijā; devās dabas izziņas ekskursijās un pārgājienos (uz Tērvetes dabas parku, Kalsnavas arborētumu, meža nozares izstādi „Iepazīsties koks” Mežaparkā Rīgā, SIA Verems, dažādiem meža iecirkņiem Gaigalavas pagasta mežu teritorijā, piedalījās Mammadaba dēkā atpūtas bāzē Ezernieki, kur rādīja savas orientēšanās prasmes un zināšanas par mežu un tā bagātībām); piedalījās Meža Olimpiādē – viena sociālo zinību mācību stunda noritēja mežā; aktīvi piedalījās vides sakopšanas talkās gan skolas apkārtnē, gan ārpus tās; veiksmīgi tika galā ar interneta spēli Mežotājs.

1. septembra svinīgajā līnijā piedalījās AS „Latvijas valsts mežu” pārstāvji: Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektors Viktors Reblis un meža iecirkņa meistars Juris Mežatučs. Savā uzrunā skolēniem, skolotājiem un vecākiem kādreizējais Gaigalavas vidusskolas absolvents Viktors Reblis veltīja atzinīgus vārdus programmas Izzini mežu! dalībniekiem un koordinatoriem, pateicās par paveikto darbu un aicināja arī turpmāk būt aktīviem Mammadaba draugiem.

Viktors Reblis aicināja apliecināt piekrišanu Zaļajam Godavārdam. Kļūstot par Mammadaba vēstniekiem, Gaigalavas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem jāveic dažādas aktivitātes un godam jāpilda arī vairāki interesanti pienākumi, piemēram, jāpaskaidro, kas ir Mammadaba tiem, kas to vēl nezina; ikreiz, kad dabas tuvums sagādājis prieku un ļāvis no sirds pasmaidīt, par šīm sajūtām jāizstāsta vēl vismaz vienam cilvēkam; jādzīvo dabiski, lai ik dienas smeltos dabas spēku, utt. Skolēnus visvairāk sajūsmināja Zaļā Godavārda 10. punkts: „Kad kāds jums jautās: „Kā iet?” vai „Kā klājas?”, jūs atbildēsit: „Zaļi jo zaļi!” Esam ieguvuši savu MEISTARĪBAS MEŽU – lai turpinot darbus meistarklasē, iegūtu jaunas koka figūriņas, ko pievienot skolas meistarības mežam.

Māte Daba mums bagātīgi sniedz savas veltes, taču jāapzinās, ka mēs nevaram mūžīgi tikai ņemt, neko nedodot pretī. Mūsu mērķis – būt dabas draugiem, palīdzēt tai, baudīt tās klātbūtni arī skolā, izzināt to. Mammadaba rosina skolas atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā – Mammadaba meistarklasē: izjust zemi, sauli un ūdeni uz savas ādas, jo tie ik dienu veic īstu meistardarbu – rada arvien plašāku Latvijas zaļo sirdi – mežus! Dzīvosim zaļi jo zaļi! Lai Mammadaba ienāk ikkatrā skolā!

 

 

Ērika Bozoviča,
Gaigalavas pamatskolas 6. klases audzinātāja 

IMG_0342

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0