Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” (78540050288002) logu, durvju nomaiņa un jumta, fasādes remonts Gaigalavas pagastā

Publicēts 27.03.2017

Iepirkuma identifikācijas Nr. GaPP 2017/4
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš –07.04.2017
Pasūtījuma nosaukums un adrese – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Iepirkuma priekšmets –Gaigalavas pamatskolas ēkas “Internāts” (78540050288002) logu, durvju nomaiņa un jumta, fasādes remonts
Piedāvājuma iesniegšanas vieta – Gaigalavas pagasta pārvalde, Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
Kontaktpersona: Voldemārs Vabals, info@gaigalava.lv, tālr. 26334750

Nolikums
Būvdarbu tāme
Darbu apjomu precizējums

Lēmums par iepirkuma rezultātiem

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0