Gaigalavas saieta nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.posms

Publicēts 21.09.2012

Gaigalavas saieta nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.posms

 

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/28
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 3.oktobris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Gaigalavas saieta nama vienkāršotās rekonstrukcijas 2.posms
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, 22.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0