Gaigalavas sieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija. Papilddarbi: zāles vienkāršotā rekonstrukcija

Publicēts 10.07.2012
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/18ELFLA
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 20.jūlijs plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija. Papilddarbi: zāles vienkāršotā rekonstrukcija
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Jānis Volks, tālr.64607175, e-pasts: janis.volks@rezeknesnovads.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0