Gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem, aizritējusi koru skate

Publicēts 10.04.2017

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 2017. gada 1. aprīlī notika Rēzeknes koru apriņķa skate, kas ir būtisks Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums. Koru skates mērķis ir veicināt, attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai nozīmīgāko izpausmi – koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella.

Skates ir būtisks sagatavošanās posms valsts nozīmes koru nozares 2017. gada pasākumiem – Dziesmu un deju svētku Noslēguma koncerta Modelēšanas koncertiem Talsos 27. maijā, Jēkabpilī 10. jūnijā, Dikļos 1. jūlijā un Rīgā pie Brīvības pieminekļa 21. jūlijā, kā arī Latvijas Senioru koru svētkiem Siguldā 18. jūnijā. Tradicionāli skatēs tiek apzināts arī Dziesmu un XVI Deju svētku koru dalībnieku kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs.

Koriem skatē bija jādzied trīs dziesmas – divus izlozes un vienu brīvas izvēles skaņdarbu. Skates vērtēja žūrija trīs kora mūzikas ekspertu sastāvā: Jānis Baltiņš – Siguldas koru apriņķa virsdiriģents; Aira Birziņa – Ogres koru apriņķa virsdiriģente; Uģis Prauliņš – komponists.

Skates vērtējums:

  • Rēzeknes novada jauktais koris “EZERZEME” – augstākā pakāpe,
  • Strūžānu un Dricānu pagastu sieviešu koris “TAUNADZE” – I pakāpe,
  • Vērēmu tautas nama jauktais koris “VĒJŠ” – II pakāpe,
  • Maltas pagasta kultūras nama sieviešu koris “MADARIŅA” – II pakāpe.

XVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0