Ģimeņu konkursam Rēzeknes novada dienā pieteiktas 20 saimes

Publicēts 13.07.2018

Šis ir astotais gads, kad Rēzeknes novada svētku ietvaros sveiksim stiprās un talantīgās novada ģimenes, lai popularizētu ģimeniskās vērtības un tradīcijas, kuras vienmēr ir un būs katras tautas pastāvēšanas pamats vērtības. Šogad trīs nominācijās: „Aktīvākā ģimene”, „Izpalīdzīgākā ģimene” un „Dzimtas mantojums” pieteiktas divdesmit stipras, talantīgas, atraktīvas un čaklas ģimenes no dažādiem Rēzeknes novada pagastiem.

Visvairāk pieteikumu – pa trim – saņemts no Kaunatas pagasta (Peļņu, Sutinu un Bačkuru ģimene), Sakstagala pagasta (Bondaru, Povhu un Višķeru ģimene) un Gaigalavas pagasta (Sarnoviču dzimta – Apšenieki, Babrovu ģimene, Ūzulu ģimene). Pa diviem pieteikumiem ir no Mākoņkalna (Miķeļu dzimta, Trūļu ģimene), Silmalas (Kovalenoku dzimta, Stafecku ģimene), Nagļu (Tjušu dzimta, Spridzānu ģimene). Pa vienai ģimenei pieteikts no Nautrēnu (Martinovu dzimta), Lendžu (Adijānu dzimta), Stoļerovas (Arbidānu dzimta), Griškānu (Ivanovu ģimene) un Stružānu pagasta (Bogdanovu – Gabrusānu ģimene). Apsveicam nominantus!

Ģimenes sumināsim Rēzeknes novada svētku koncertā “Sovā saimē, sovā nūvodā” 21. jūlijā, pl.17.00, Ančupānu ielejā (kartodromā).

Konkursa nolikums

Guntars Skudra,
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0