Godināja veiksmīgos, talantīgos, uzņēmīgos

Publicēts 10.05.2019

Rēzeknes novadā ir izveidojusies tradīcija – ik pavasari godināt savus veiksmīgākos, talantīgākos un drosmīgākos skolēnus, valsts olimpiāžu, intelektuālo radošo darbu konkursu un sporta laureātus. Arī šogad 8. maijā Rēzeknes novada pašvaldības zālē svētku noskaņā pulcējās jaunieši, viņu skolotāji un vecāki, lai atskatītos uz aizvadīto mācību gadu un tā sasniegumiem.

Laureātus, viņu skolotājus un vecākus sveica Rēzeknes novada pašvaldības vadība. Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs izteica prieku par to, ka ik pavasari šeit kopā pulcējas paši čaklākie, gudrākie, uzņēmīgākie bērni, un pateicās par veikto darbu sava pagasta, novada, savas valsts slavas kaldināšanā. “Kā var pacelt zemeslodi? Ir jābūt atbalsta punktam. Tas svarīgākais atbalsta punkts ir jūsu vecāki. Paldies, vecāki, ka jūs esat šī atbalsta platforma, svarīgākais punkts. Tie ir arī skolotāji, kas dod zināšanas, kas māca tās pielietot praksē. Protams, tas ir arī komandas gars, iespēja sadarboties, iet uz kopējo mērķi.” Savus novēlējumus jauniešiem izteica arī domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne un Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška.

Pamatojoties uz 2014. gada 18. septembra Rēzeknes novada pašvaldības nolikumu „Atbalsts talantīgajiem Rēzeknes novada pašvaldības bērniem un jauniešiem”, skolēniem tiek piešķirtas individuālās un kolektīvās balvas. Deviņi skolēni saņēma naudas balvas apmērā no 30 līdz 140 EUR, bet 10 skolēnu komandas vai grupas saņēma kolektīvās balvas – boulinga zāles apmeklējumu.

Pasākumā kā pirmā tika sveikta Dagne Tuče (Maltas v-sk, 9. klase.), kura izcīnīja 1. vietu mājturības un tehnoloģiju atklātajā olimpiādē valstī. Dagni sagatavoja skolotāja Rita Siņavska (Maltas v-sk).

Visbiežāk uz goda pjedestāla šogad ir kāpuši Nautrēnu vidusskolas skolēni. Divas skolēnu komandas plūca laurus Valsts atklātajā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādē (10.-11. klašu skolēni – Oskars Ivulāns, Viktorija Krišāne, Laima Grišule, Viktorija Lukšāne, Anna Kristijana Logina – 1. vieta, 11.klases skolēni – Māra Meikstume, Diāna Zane Razgale, Diāna Pujate, Kaspars Dortāns, Kristaps Gorsāns – 2. vieta.). Abas komandas sagatavoja skolotāja Veronika Dundure. Rūta Vonoga (Nautrēnu v-sk, 6.klase) – saņēmusi 1. pakāpi stāstnieku konkursā Latvijā, bet Nautrēnu vidusskolas folkloras kopas “Rogovka” dejotājas ieguva 1. pakāpi valstī tradicionālo deju konkursā “Vedam danci 2019” meiteņu dejās ( Alise Sjakste, Agnese Ludborža, Gunta Mazure, Viktorija Adijāne). Rūtu, kā arī dejotājas, konkursam sagatavoja skolotāja Anna Garanča. Nautrēnu vidusskolā ir spēcīgas arī sporta tradīcijas – Nautrēnu vidusskolas volejbola komandas meitenes ieguva 2. vietu Latvijas skolēnu 72. spartakiādē (Viktorija Žukova, Anna Tripane, Laura Lucatnika, Sofija Sjakste, Saiva Karmena Maģiča, Amanda Koroševska, Anete Tripane, Marija Kurdeko, Annelia Cvetkova, Samanta Vagina). Nautrēnu vidusskolas volejbola komandas zēni ieguva 1. vietu Latvijas skolēnu 72. spartakiādē (Matīss Bilinskis, Kaspars Adijāns, Daniels Laureckis, Kristiāns Augstkalns, Ralfs Bilinskis, Kristaps Melnis, Valters Viesturs Kačkāns, Juris Imants Kačkāns, Elmārs Kurdeko, Valters Duplinskis). Abas volejbola komandas sagatavoja skolotājs Oļegs Žukovs.

Gaigalavas pamatskolas 9. klases skolēns Jānis Sarnovičs izcīnīja 1. pakāpi stāstnieku konkursā Latvijā. Gaigalavas pamatskolas folkloras kopas “Purineņš” dejotājas saņēma 1. pakāpi valstī tradicionālo deju konkursā “Vedam danci 2019” rotaļu programmā “Dindaru dandaru” (2.-8. klašu skolēni – Egita Valtere, Markuss Ragaušs, Ilze Dārzniece, Madara Zvaigzne, Elīna Poča, Agnese Zapāne, Evelīna Spīča, Samanta Sakne). Konkursantus sagatavoja skolotāja Rasma Igaune.

Rēznas pamatskolas folkloras kopas “Uobuļeiši” četras dalībnieces ieguva 1. pakāpi valstī tradicionālo deju konkursā “Vedam danci 2019” meiteņu dejās (Evelīna Ozola, Kate Sīle, Nikola Livkiša, Samanta Pavlova). Skalu deju sacensībās 1. pakāpi ieguva dejotāji Daniels Mošerenoks, Kate Sīle, Igors Ratniks, Samanta Pavlova. Folkloras kopas dejotājus konkursam sagatavoja skolotāja Inga Katkovska.

Lepnums un prieks pārņēma, klausoties mūsu jauno mūziķu sniegumu. Kaspars Bačkurs (Maltas Mūzikas skolas 6. klase un Kaunatas vidusskolas 7. klase) – 1. vieta starptautiskajā konkursā Latvijā “Uzlecošās zvaigznes” klasiskās mūzikas izpildījumā! Mazā flautiste Eva Kužma (Maltas Mūzikas skolas 2. klase un Feimaņu pamatskolas  4. klase) ieguvusi 3. vietu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu valsts konkursa finālā flautas spēlē. Kasparu Bačkuru konkursam sagatavoja skolotāja Tatjana Nagle, Evu Kužmu konkursam sagatavoja Vasīlijs Kozlovs.

Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas 11. klases skolniece Biatrise Viktorija Oriehova ieguva 1. pakāpi valstī dziedātāju konkursā “Dziesmu dziedu kāda bija” (skolotāja Marija Andina). Šajā konkursā 1. pakāpi ieguva arī Kaunatas vidusskolas 8. klases skolniece Ērika Ruhmane (skolotāja Ivanda Stolipina).

Viskuplākais bija sporta laureātu pulks. Dainis Rusakovs (BJSS audzēknis un Kaunatas v-sk, 7. kl.) –3. vieta Latvijā pāros galda tenisā komandu turnīrā (skolotājs Dainis Čudars). Aurēlija Zariņa (BJSS, Dricānu v-sk, 9. kl.) – 2. vieta, startējot Ķekavas komandas sastāvā florbola sieviešu valsts meistarsacīkstēs, viņa ir iekļauta arī Latvijas sieviešu izlases sastāvā. Aurēlijas Zariņas skolotāji –treneri Inese Boļšija un Edgars Krusts.

Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola klubs “Saules puikas” 2018. gada Latvijas jaunatnes futbola čempionāta Attīstības grupā ieguva 2. vietu futbolā: maltēnieši – Valentīns Urža, Dainis Laizāns, Daniils Kuzņecovs, Dāvis Lozda, Einārs Leitāns, Edvards Štekels, Ralfs Daniels Krasnobajs, Eduards Seļakovs, Vadims Mironovs, Daniils Moisejevs, Imants Ančs, Maksims Timofejevs, Māris Gribusts, Dāniels Strods, Nikita Romanovs, Gabriels Greidāns, Kirils Bogdanovs, Nikita Petrovskis, feimanietis – Emīls Verčinskis. Futbolistus sagatavoja treneris Aleksandrs Borodulins.

Laureātu godināšanas pasākumu ar priekšnesumiem kuplināja arī Verēmu pamatskolas vokālais ansamblis (sk. Nellija Deksne) un Nautrēnu vidusskolas folkloras kopas dejotājas (sk. Anna Garanča).

Foto un teksts: Anna Rancāne

Fotogalerija

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0