Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzīts Jānis Aleksāns

Publicēts 10.12.2015
Jānis Aleksāns

10. decembra Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēdē Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatam tika virzīts Jānis Aleksāns. Viņš pēc vairākām konkursa kārtām atzīts kā piemērotākais no četriem pretendentiem, kurus 24. novembra Griškānu pagasta sapulcē izvirzīja paši pagasta iedzīvotāji.

Jānis Aleksāns Griškānu pagasta Janopolē dzīvo jau piecus gadus un līdz šim strādājis par netālā Čornajas pagasta tautas nama vadītāju. Jānis ir saņēmis Rēzeknes Augstskolas maģistra grādu vides aizsardzībā ar vides inženiera kvalifikāciju. Pēdējo gadu laikā Jānis Aleksāns aktīvi iesaistījies dažādu projektu rakstīšanā un īstenošanā – kopā ar biedrību “Šodiena – Rītdienai” tapuši projekti “Čornajas ciemata labiekārtošana un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana” un “Skani, mana valodiņa, no Ratnieku ciematiņa pār Rēzeknes novadiņu”, savukārt ar biedrību “Rāznas ezera krasta jaunieši” īstenots projekts “Tautas tērpu un apavu iegāde Čornajas tautas nama folkloras kopai.” Topošais pagasta pārvaldnieks apguvis darba aizsardzības apmācību programmu, uzticības personas apmācības, kā arī projektu vadības kursus. Jānis līdz šim aktīvi iesaistījies arī kultūras dzīvē, tostarp, viņš ir Čornajas folkloras kopas “Ausmeņa” dibinātājs un dalībnieks.

Kā Griškānu pagasta attīstības stūrakmeņus Jānis Aleksāns minēja uzņēmējdarbības un pagasta infrastruktūras, īpaši ceļu stāvokļa uzlabošanu, vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūras dzīves aktivizēšanu un darbu ar jauniešiem: “Griškānu pagastā ir daudz jauniešu, bet pagaidām savas prasmes un spējas viņiem nav bijis iespējas pierādīt. Nepieciešams līderis no jauniešu vidus, kas varētu rosināt iesaistīties aktivitātēs arī pārējos jauniešus.” Tāpat Jānis Aleksāns uzsvēra, ka svarīgi nekoncentrēt visu tikai Sprūževas ciemā, bet nodrošināt, lai dažādus pagasta pārvaldes sniegtos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai saņemtu arī pārējo lielāko pagasta ciemu iedzīvotāji.

Jāatzīmē, ka konkursā uz Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatu tika vērtēti gan pretendentu iesniegtie dokumenti – augstāko izglītību, valsts valodas zināšanas un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, gan arī Griškānu pagasta attīstības stratēģija. 8. decembrī pretendentiem bija jāizpilda tests, kurā tika pārbaudītas viņu zināšanas par pašvaldības un pagasta pārvaldes darbu regulējošajiem normatīviem, iepirkumu organizēšanu, interešu konfliktu novēršanu, projektu īstenošanu, kā arī vispārīgās zināšanas par Griškānu pagastu un Rēzeknes novadu. Lai izvērtēšana būtu objektīva, pretendentiem testi bija jāaizpilda un attīstības programma jāiesniedz anonīmi. Pēc tam, kad konkursa komisija izvērtēja testa rezultātus un attīstības programmas, trīs labāko rezultātu ieguvēji tika aicināti uz darba interviju. Pēc pārrunām divi pretendenti – Ivars Arbidāns un Jānis Aleksāns – tika virzīti izvērtēšanai Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēdē.

Kā iepriekš ziņots, jauns Griškānu pagasta pārvaldnieks tiek meklēts, jo līdzšinējā vadītāja Irēna Gžibovska pēc 19 darba gadiem Griškānu pagasta pārvaldē devusies pelnītā atpūtā. Jautājums par Jāņa Aleksāna apstiprināšanu Griškānu pagasta pārvaldes vadītāja amatā tiks skatīts 17. decembra Rēzeknes novada domes sēdē. Paredzams, ka neilgi pēc domes sēdes Griškānu pagastā tiks sasaukta vēl viena sapulce, kurā iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar jauno pārvaldnieku.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0