Griškānu PII neklātienē iepazīstas ar sadarbības partneriem Zviedrijā

Publicēts 16.02.2015

Februāra sākumā apmeklēju Griškānu Pirmsskolas izglītības iestādi (PII), lai ar pedagoģisko kolektīvu dalītos iespaidos un atziņās, ko guvu NordPlus projekta „Green is good” ietvaros apmeklējot Zviedrijas pilsētu Pitea un Infjarden pirmsskolas izglītības iestādes. Pitea pašvaldībā darbojas četras pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atšķiras bērnu skaita ziņā, lielākais bērnu skaits – 120, mazākais – 18.

Izglītības process Pitea pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiek organizēts ļoti pietuvināti mājas apstākļiem, tādējādi gan bērni, gan skolotāji neizjūt lieku spriedzi. Šo izglītības iestāžu darbs ir atzīts par kvalitatīvāko Zviedrijā. Pirmsskolas izglītības posmā tiek veikti preventīvie pasākumi bērnu psiholoģiskās un emocionālās drošības, vienlīdzības, saskarsmes, komunikācijas jomā un ir nodrošināta bērniem droša vide gan telpās, gan PII teritorijā.

Pirmsskolas izglītība Zviedrijā nav obligāta, taču sešgadīgie bērni apmeklē sagatavošanas grupas skolās. Jāpiebilst, ka tas, vai viņu atvase apmeklēs sagatavošanas grupu, ir vecāku ziņā, jo tiek respektēts variants, ka bērns tiek sagatavots skolai arī mājas apstākļos.

Infjarden pirmsskolas izglītības iestādes strādā pēc Regio Emilia dabas pedagoģijas metodēm, kas balstās uz skolotāja Loris Malaguzzi, 1970.gadā izstrādāto koncepciju, kurā daba tiek dēvēta par trešo pedagogu.

Visas pirmsskolas grupas ir nodrošinātas ar informācijas tehnoloģiju ierīcēm, kuras skolotāji aktīvi izmanto bērnu pētnieciskajos darbos.

Tikāmies ar skolotāju, kura stāstīja par savas grupas pieredzi, sadarbojoties ar Islandes pirmsskolas bērniem dabas pētniecības projektā. Aktīvas saziņas laikā bērni uzdod izzinošus jautājumus un gūst atbildes. Jau vairākus gadus Zviedrijas valsts uzstādījums pirmsskolas izglītības jomā paredz izaudzināt pēc iespējas vairāk zinātnieku un pētnieku, tāpēc dabas pedagoģijā ir daudz kvalitatīvu metodisko izstrādņu, kuras projekta īstenošanas gaitā būs iespējams apgūt arī mūsu pedagogiem. Savukārt, mūsu sadarbības partnerus Zviedrijā ieinteresēja Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības iestāžu prasme saglabāt tautas tradīcijas, svētku un pasākumu rīkošana, kā arī sadarbība ar vecākiem. Mūsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu kolektīvi var lepoties ar pieredzi šajās jomās, tāpēc varēs sniegt ieteikumus zviedru kolēģiem.

Stāstot zviedru kolēģiem par mūsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, saņēmām uzslavu par profesionāli sagatavotiem kadriem, jo ikvienam pedagogam mūsu valstī ir augstākā izglītība. Savukārt, Zviedrijā attiecībā uz pirmsskolas skolotājiem tādu prasību nav, un augstākās izglītības iegūšana ir pašu skolotāju iniciatīva. Gribu uzteikt kolēģus par labām angļu valodas prasmēm, jo visi šajās dienās sastaptie skolotāji un skolotāju palīgi šo svešvalodu lieto brīvi.

Bērnu pastaigas notiek jebkuros laika apstākļos. Laikā, kad atradāmies Pitea, temperatūrai pieturoties -17 un – 20 grādiem, bērni piemērotos apģērbos slidinājās no kalniņiem, kūleņoja pa sniegu, devās pastaigā uz tuvējo bibliotēku. Netālu esošajā skolā starpbrīža laikā skolēni spēlēja futbolu pa sniega klājumu un, draiski sasaucoties, šļūca no sniega uzbēruma. Ikviens pirmsskolnieks pastaigas laikā ir ietērpts atstarojošā vestē.

Esmu ļoti gandarīta par man piedāvāto iespēju vienu dienu strādāt kopā ar zviedru kolēģēm Elizabeti un Aneti 2 – 3 gadīgo bērnu grupā. Biju sajūsmināta, redzot cik liels uzsvars tiek likts uz skolotāju fiziskās veselības saglabāšanu. Katrā PII skolotāju ikdienas darbam ir ļoti parocīgi, funkcionāli, ergonomiski un ērti lietojami krēsli, kas ļauj būt mobilam nodarbību laikā. Mums pierasto mazo bērnu galdiņu un krēsliņu vietā grupās ir bērnu galdi skolotāja galda augstumā. Krēsli ir konstruēti ar pakāpienu, kas ļauj bērnam vieglāk uzkāpt, pie reizes attīstot prasmi noturēt līdzsvaru, uzkāpt, nokāpt, un pat mazi bērni to dara diezgan meistarīgi.

Pirmsskolas izglītības iestādēs varēja vērot interesanti iekārtotas grupas telpas: tur ir gan matemātikas istaba, gan mūzikas un kustību istaba, gan mākslas, citviet arī ūdens istaba, gan telpa, kurā bērni var nosnausties, jo dienas miegs nav obligāta prasība un iestādē ar 120 bērniem guļ tikai 3 bērni pēc vecāku pieprasījuma, pie tam āra apstākļos speciālos guļammaisos tam paredzētās vietās.

Bērnu radošai darbībai ļoti daudz tiek izmantoti otrreiz izmantojamie materiāli, piedāvājot bērniem uzskatāmas instrukcijas, kā šos materiālus var izmantot, konstruējot „būves”.

Man bija iespēja vērot darbībā speciāli bērniem konstruētu ierīci „palīgs zābaku novilkšanai”, kas atvieglo bērnu patstāvīgu ģērbšanos un nerada lieku piepūli skolotājam. PII pavadītā diena ļāva ieraudzīt, ka jau agrā vecumposmā bērnos tiek ieaudzināta ļoti liela patstāvība un veidotas pašapkalpošanās iemaņas gan ēdienreizēs, gan nodarbībās, gan higiēnas procedūru laikā.

Svētki iestādēs notiek bērniem kopā ar skolotājiem, bez vecāku līdzdalības. Vecākiem tiek sniegtas ziņas par notikušo caur e-vidi.

Ar gūtajām atziņām un iespaidiem iepazīstināšu arī citus Rēzeknes novada PII vadītājus un pirmsskolas skolotājus, lai rosinātu pielietot inovatīvas metodes izglītības procesā.

 

Biruta Rīvāne
Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības metodiķe

 

DSC_0280DSC_0686

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0