„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību””

Publicēts 08.12.2017

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Zemes pārvaldības dienesta vadītājam Jurim Zvīdriņam uz e-pastu: juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 20. decembrim.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0