“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 33 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 23.04.2019

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociālā dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 30. aprīlim.
Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0