„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu””

Publicēts 25.04.2018

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Diānai Seleckai uz e-pastu diana.selecka@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 2. maijam.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0