“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 07.11.2017

“Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei vai vadītājas vietniecei Zitai Bautrei uz e-pastiem: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv un zita.bautre@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 14. novembrim.”

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0