“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””

Publicēts 09.10.2019

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Tatjanai Volkai uz e-pastu tatjana.volka@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 14. oktobrim.
Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0