“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr.82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā””

Publicēts 08.10.2019

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženierim Albertam Kindzulim uz e-pastu alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 14. oktobrim.
Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0